KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI BÁN ĐẢO HÒA XUÂN

Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI BÁN ĐẢO HÒA XUÂN

XEM CHI TIẾT

KHU ĐÔ THỊ NAM CẦU NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ

KHU ĐÔ THỊ NAM CẦU NGUYỄN TRI PHƯƠNG

XEM CHI TIẾT

CHUYÊN MUA BÁN, KÝ GỬI NHÀ ĐẤT TRUNG TÂM, ĐẤT VEN BIỂN VÀ PHÂN PHỐI ĐẤT NỀN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒA XUÂN, NAM CẦU NGUYỄN TRI PHƯƠNG

DỰ ÁN KHÁC